Wednesday, 15 February 2017

Message 24 - Translated in Hebrew


 מסר מספר 24 של SaLuSa  מיום ראשון 12 בפברואר 2017

סבל הוא חלק מהחוויה האנושית במשך זמן רב. סבל הוא חלק מניקוי של מה שמכונה "חטאים" שאחד עושה לאחר או לאחרים רבים, במילים אחרות, אלו שמשו ככלי טוב מאוד להבנת האופן בו פעולה מעין זו יכולה להשפיע על חיים של אחד ולאלה האחרים המעורבים. זה נמשך מאות רבות בשנים כדי להגיע ולהשלים את "הבסיס" של הכרתו והבנתו של אחד כי לא ניתן לעשות צעד קדימה עם מצבי חיים מעין אלה. אלה שהיו שם יודעים כי מנקודה מסוימת הכול התחיל להשתנות ואחד אפשר לרומם את העצמי שלו/שלה מעל לחווית הסבל.

ללא ספק כי זה נדרש כדי להבין באופן מלא מדוע סבלנו וברגע שניתנת תשובה לשאלה זו, היינו יכולים לקבל אהבה בעלת תדר גבוה יותר, מה שמאפשר לנו להגיע אל מעבר לצורך לסבול. אם אתם עדיין מרגישים את הצורך ליטול את סבלם של אחרים על כתפכם, ייתכן כי אתם עדיין צריכים לנקות את עצמכם מכמה פעולות בעבר. המשמעות היא גם כי אתם עדיין מאמינים כי סבל זה עבור האחרים יעזור להם, אפילו אם אתם לא קשורים קרמתית עם הישות, אזי אתם עדיין צריכים להבין את האמת לגבי סיבתכם האישית לסבל.

עם זאת, כאשר אתם יודעים שהגעתם לאותה נקודה מסוימת נמוכה ביותר של חווית החיים, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שלא יותר מסבלכם יביא השפעה חיובית כלשהיא לאחרים. אתם עשויים עדיין לנטות להרגיש כך, כיוון ששהיתם זמן רב במצב מעין זה, אבל אם אתם שואלים את כול ידיעתכם החכמה הפנימית של עצמכם, ישנה רק תשובה אפשרית אחת עבורכם - לא לסבול יותר. סבלכם בגין אחרים לא יעזור באמת לאחרים, זה רק ישאיר אותם באותה אשליה ישנה כי מישהו אחר ינקה את ענייניהם ולמעשה אתם לא תאפשרו להם להמשיך באבולוציה האישית שלהם. וכמובן, אתם לא תאפשרו לעצמכם לנוע, בשל אמונה כוזבת, שאתם האחד שיכול להציל אחרים. זו תהיה ההכחשה של האמת העיקרית כי אתם חלק מכוח הבריאה הגדול ולא רק כמה יצורים קטנים שלא יכולים לבטא את מלוא כוחם ולעזור לאחרים עם הדוגמה הנהדרת האישית שלהם של חסד וסליחה עצמיים שכולנו מחוננים בהם. בקשו בתוככם את החסד והוא יינתן לכם באופן מיידי, בקשו סליחה וזה נעשה, בקשו את החירות ואתם תימשכו בעוצמה לחופש האמיתי.

האם אתם מאפשרים לעצמכם להשתחרר, להיות חופשיים באמת? או במקום זאת אתם עדיין מעדיפים לסבול כדי להרגיש בטוחים בין אחרים, אשר עדיין עובדים על ניקויים?


SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-10:30. 

No comments:

Post a Comment