Tuesday, 31 January 2017

Message 22 - Translated in Hebrew


מסר מספר 22 של SaLuSa  מיום ראשון 29  בינואר 2017

תשוקה. מילה פשוטה, עם זאת מסתתר בתוכה משהו חשוב מאוד. משתמשים בה היום בקשר עם מישהו הנהנה לעשות משהו המביא לו/לה שביעות רצון ואושר. עם זאת, אין זה הפירוש היחיד  לתאר הרגשות יפות המעלות אותנו גבוה, מעבר למגבלות מסוימות של המציאותיות שלנו - זה גם מראה לנו ומדריך אותנו את החיבור לרצוננו העיקרי. רצון שמקודד בתוך כל הוויה, רצון שגורם לנו להמשיך הלאה, אפילו כאשר אנו מרגישים שלא ייעשה צעד נוסף ויאפשר לנו להתקרב לאמת. תשוקה היא ההוכחה שאנו עובדים על הגשמת גורלנו. תשוקה תומכת בנו להשיג כמה רחוק שאנו יכולים מנקודה מסוימת באבולוציה שלנו. תשוקה לא יכולה להינתן, לא יכולה להיעשות באופן מלאכותי, תשוקה נבראת בפנים, כאשר אנו מוצאים משהו חשוב מאוד שיש צורך לחוותו בשביל הבנתנו.

ישנן פעולות רבות שלא הייתם חושבים שהן יכולות ליצור תשוקה בפנים, עם זאת אם אתם חושבים על הבנה משלכם, לפני זמן לא רב היו לוחמים מלאי תשוקה, הלוחמים עבור "הדבר הנכון", היו כמרים מלאי תשוקה שהפיצו את לימודי הדת שלהם כאמת אחת מוחלטת. אזי, ככל שאתם מתקרבים קרוב יותר להבנה משלכם על האמת, ככל שאתם מתחילים להיות מלאי תשוקה לגבי יותר פעולות אוהבות אחרות - אמנים מלאי תשוקה, מרפאים, כל סוגי הפעולות שעוזרות לחיבור שלכם לתבונה. תשוקתנו משלנו היא סימן שאנו עוקבים אחר ההדרכה שניתנת לכולנו בכל מציאות שבראנו וחיינו בה.

וישנו היבט אחר חשוב מאוד של תשוקה. זהו חיבור בין אנרגית הזכר לנקבה. סיפורים רבים נכתבו לגבי איך לברוא חיבורים מושלמים, איך להגיע להגשמה מושלמת של מערכת יחסים. ישנן גם עדיין "ידיעות" ישנות רבות שצריכות לעזור לכם, וישנם גם "ידיעות" רבות עכשוויות שמוליכות שולל, יוצרות רק אשליה כוזבת של שביעות רצון. האמת היא, שתשוקה לא תורגש אף פעם כאשר מערכת היחסים מבוססת על נושאים קארמתיים או על אשליה כוזבת של משיכה.  ניתן להכיר בקלות אשליה כוזבת - אין רגשות עמוקות שנוצרים, אין אנרגיה שזורמת דרך הצורה והמוח המתמלא באלפי שאלות. מצד שני, החיבור האמיתי והעוצמתי יוצר תשוקה באופן מיידי, בלי כל ספק אתם מרגישים אותה, זרימה חזקה של אנרגיה עוברת דרך צורתכם, פותחת את לבכם ואת מוחכם והיא לגמרי שקטה.

האם אתם מרגישים את ההבדל? האם אתם מלאי תשוקה?


SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-04:22. 

No comments:

Post a Comment