Monday, 16 January 2017

Message 20 - Translated in Hebrew


מסר מספר 20 של SaLuSa  מיום ראשון 15 בינואר 2017

המשמעות עבור חלק מכם לנוע "גבוה יותר" היא לוותר על כל הדברים, החברים וכל דבר שאתם מחבבים. עם זאת, אם אתם מבינים שכול הדברים קיימים רק מפני שאתם יצרתם אותם כדי לעזור לכם להבין "ולשרוד" במציאות מאוד פיזית זו, פתאום אין פריט שאתם קשורים אליו, אין פריט שגורם לכם באמת להיות שמחים. ואם אתם חושבים על כול החברים שאינכם איתם יותר או לא מבינים, אתם פשוט מגלים שכול האנשים האחרים הם חבריכם והאהבה ללא תנאי שלכם משותפת עם כולם, לא רק עם אותם מעטים שאתם חשבתם שהם חבריכם. אין אתם צריכים אף אחד כדי לתת לכם אישור עבור מה שלבכם יודע, אין אתם צריכים אף אחד לומר לכם מה לעשות או מה לחשוב. זה מה שמרבית החברויות הישנות היו או מדובר בהן - היותן מחוברות עם מישהו רק מפני שהם אומרים לכם מה שאתם רוצים לשמוע. היו וישנן גם חברויות המבוססות על נושאים קרמתיים שלכם, אשר מרגישים או מרגישים כאילו אין אתם רוצים להיות איתם בכלל, עם זאת ישנה אנרגיה בלתי נראית כלשהיא המושכת אתכם להיות איתם.

עניין אחר הוא הוויתור על מה שאתם אוהבים לעשות - למעשה, אלה הן רק מחשבותיכם אשר גורמות לכם להרגיש בדרך זו, מחשבות שאתם באמת לא רוצים יותר לעשות דברים מסוימים, עם זאת אתם רואים כה רבים אחרים שנהנים מהם וזה נותן לכם את ההרגשה של וויתור, כיוון שאתם התרגלתם להשתייך לקיום של מערכת יחסים ישנה, המבוססת על כל מה שנכתב לעיל.

לכן, חברים יקרים, האם אתם מבינים שלמעשה אין אתם צריכים לוותר על שום דבר? האם אתם מבינים שהכול ניתן לכם - כול מה שגורם לכם להיות שמחים ועוצמתיים באופן מושלם? ובשילוב עם הבנתכם החדשה שהתגלתה כתוצאה מהניקוי הנוכחי של כל מה שאתם צריכים לחוות - זה גורם לכם להיות ישות נהדרת של אהבה וגורמת לכם להקרין בכול היקום השלם.

SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-05:22. 

No comments:

Post a Comment