Thursday, 12 January 2017

Message 19 - Translated in Hebrew


מסר מספר 19 של SaLuSa  מיום ראשון 8 בינואר 2017

מזג אוויר קר וסופות שלג נוכחיות הם חלק מהניקוי האנרגטי וההכנה לתדרים אפילו גבוהים יותר אשר יתחילו להגיע ברגע שהניקוי מסתיים. כל דבר מסודר בסדר מופתי ושום צעד לא חסר או נשכח.  רצונכם העוצמתי, המשוחרר מכול ההשפעות החיצוניות, פתח את הדלת לאחדותנו.  זה מובטח כעת שאתם מוכנים לחוות את מה שאתם רוצים ומה שלבכם מתגעגע לו. ישנה שמחה גדולה בליבנו שאתם אפשרתם לעצמכם להיות מורמים כה גבוה באמצעות אהבה, שאתם יכולים עכשיו לראות את האמת. זהו עכשיו הרגע בהיסטוריה של אמא כדור הארץ שייזכר כתחילתה של אחדות - אחדות, אשר תוביל כולנו לתוך שדה אינסופי של אהבה מבורכת ומקודשת. למעשה, שמחה זו לא יכולה להיות מבוטאת במילים, לכן אני פשוט שולח אותה לכם באמצעות מסר זה.

יישרו את עצמכם עם הזרם של זרימת אנרגית הנשמה שלכם ככל שאתם מסוגלים ותרגישו אושר זה, הוא יעזור לכם להקרין את כל מה שאתם רוצים, הוא יגרום לכם פשוט להרגיש נהדר וגם שלווים ורגועים ולצפות בכל זאת מתרחש. בטאו בעוצמתיות את מה שאתם רוצים שיתרחש עבורכם והרגישו את האנרגיה הרציפה הזורמת ומשנה את הכול עבורכם. אל  תחשבו שרצונכם הוא אנוכי בכל דרך, כיוון שהרצון לאושר לכשעצמו הוא המתנה הגדולה ביותר שאתם יכולים לתת לכול האחרים. דמיינו כולם שהאנרגיה תנבע מלבכם למציאות זו ותרומם כה הרבה אחרים מחווייתכם המוגבלת משלהם והכול יפעל בשלמות עבור כל אחד.

אני שולח מסר זה עם רצוני לחלוק את השמחה הגדולה שאני מרגיש בלבי עכשיו וארגיש עד שאפילו שמחה גדולה יותר תמלא את ליבי המאוחד.


SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-07:40. 

No comments:

Post a Comment