Thursday, 5 January 2017

Message 18 - Translated in Hebrew


מסר מספר 18 של SaLuSa  מיום שני 2 בינואר 2017

בריאת מציאותינו, חוויותינו ואפילו דברים היא אחת מאבני היסוד של קיומנו. ישנן מציאויות רבות הקיימות ביקומנו וככל שאנחנו מסתכלים יותר על האופן בה הן נבנו, כך נמצא יותר מציאויות באחת גדולה, עד שנגיע למציאות בודדת של כל אחד מאתנו. כל המציאויות האלה מחוברות בקווי אנרגיה ומשפיעות אחת על השנייה, ומשפיעות על הגדולה יותר וכן הלאה. הפרח של סמל החיים הוא הצגה מושלמת של אלה.  כל מחזור הוא חלק ממחזור אחר והם נראים שהם משולבים, יוצרים מבנה קבוע, עם זאת אנרגית הבריאה היא אור והוא ממשיך לנוע בקביעות ולשנות את הצורות אותן הוא בורא. אם אתם מסתכלים על החוויות של חייכם הנוכחיים, אתם רק מגלים שישנה צורה מושלמת אחרת שאתם עומדים לברוא. אתם פשוט צריכים את החיבור לזרם של מקור האור שלכם, שבלעדיו אתם לא מודעים לצורות האחרות. במילים אחרות, אתם ממשיכים לברוא את אותו מעגל מציאות שוב ושוב.

למדתם לברוא עם אנרגית פחד, שהיא בעלת רטט נמוך ואין שם תהודה עם הזרם האור האישי שלכם ואינכם יכולים להשיג את הידיעה מה ליצור הלאה. זה עכשיו הרגע עבורכם בו אתם יכולים להתחיל לברוא עם אהבה, שהינה בעלת רטט הרבה יותר גבוה ומבטיחה חיבור אל המקור. עבור חלק זה עשוי להישמע קשה, כאשר חושבים על כול הפחד שחייתם בו, עם זאת אם אתם חושבים שפחד זה הוא רק חלק אחד של ביטוייה המלא של אהבה ואתם רק צריכים להוסיף את שאר החלקים, תשוקה ורצונכם - אתם תתחילו לברוא עם אהבה כהרף עין.  זה עשוי לקחת זמן מה להבין שאתם עושים זאת, מכיוון שאתם עדיין עשויים להטיל ספק בעצמכם על יכולת זו. כל ישות קבלה יכולת זו בתחילתה של הבריאה, כך שכל אחד יכול להשתמש בכך. אין אני צריך לדבר זמן רב על כוח רצונכם כשכל אחד כבר מודע על הניסים שהוא יכול ליצור.

ובכן, חבריי היקרים, אם אתם רואים בבירור את הצורה שאתם רוצים להיות חלק ממנה, אתם כבר נעים לשם. האם אתם רואים זאת?SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-10:57. 

No comments:

Post a Comment