Sunday, 1 January 2017

Message 17 - Translated in Slovak

Láska Vám dáva krídla – pamätáte si toto staré príslovie? „Láska hory prenáša“ je tiež jedným z tých, ktorých zámerom bolo aby ste si ich pamätali keď čas učenia bude na svojom konci. Tie výrazy čistej a pravdivej Lásky zostali vo vašej pamäti ako súčasti starých rozprávok a legiend a mnohí z vás, sklamaní z nedostatočného cítenia lásky, berú tieto výrazy len ako „romantické snívanie“ a ako ilúzie, ktoré sa nikdy nemôžu uskutočniť, pretože nikto nie je schopný takého veci robiť. A toto je podstata ľudskej viery – ja to nedokážem, takže to nemôže byť.

Ale ak veríte plameňu ktorý horí hlboko vo vašom vnútri, určite zistíte, že ste schopní všetkého, všetkého čo si želáte urobiť. Veriť v silu Lásky je jednoduché, pretože Láska je všade, Láska je energia nášho stvorenia, Láska je vo všetkých formách a všetkých vašich výtvoroch, je to len záležitosť vás samých dovoliť si ju cítiť. Cíťte ako nežne prúdi celou vašou bytosťou a robí vás ešte citlivejšími v každom ohľade. A ak požiadate o viac v tom momente prúd je oveľa intenzívnejší, nesúci so sebou všetko čo potrebujete. A ak sa pritom cítite zvláštne alebo to vo vašich mysliach zanechá otázky, je to naozaj dokonalé, pretože Láska vám ukazuje ako ísť ďalej. Láska si želá rásť, nezáležiac na to ako veľmi sa cítite byť ňou naplnení, Láska si stále želá aby ste robili všetko čo môžete, aby ste boli schopní prijať ešte viac. Čím viac prijmete, tým viac jej môžete rozdávať a všetky vaše skúsenosti sa stávajú krajšími a intenzívnejšími a viac spojenými s Pravdou.

Láska sa stala znovu silnou tiež v realite Matky Zeme, bola prebudená a rástla a rástla až bola pripravená znovu robiť zázraky. Jediná vec, ktorá sa vyžaduje je aby si verila. Verte v Lásku drahí bratia a sestry a ona vás pripraví, otvorí pre vás všetky dvere a umožní vám lietať.

SaLuSa

No comments:

Post a Comment