Thursday, 22 December 2016

Message 15 - Translated in Hebrew


מסר מספר 15 של SaLuSa  מיום ראשון 18 בדצמבר 2016

כאשר האנרגיה זורמת בעוצמתיות דרך הווייתכם, המיינד שלכם כולל, את ההרגשה שנוצרת שלא ניתן להשוות אותה לשום דבר אחר - מרומם, מתגמל, שמח, מדהים, נהדר וכן הלאה - אנו יכולנו להמשיך לתאר זאת הרבה יותר, מה שבאמת לא ניתן לתאר בכול מילה, לא משנה באיזו שפה היינו בוחרים. וזה האופן בו אתם משתפים את כל מה שאתם ואת כל מה שלמדתם עם כל הישויות האחרות, והיו בטוחים עם כולם, כיוון שאין זה משנה באיזו צורה ומצב של תודעה הם נמצאים בו, הם מקבלים את כל מה שהם יכולים ממתנתכם.  מתנה של אהבתו של הבורא שאתם קבלתם. זו היא הנקודה מדוע לכל ישות יש את דרכו/דרכה האישית ומהירות האבולוציה. זרימת האנרגיה הקבועה מבטיחה שישנה תנועה קבועה לכיוון האחדות המושלמת של הכול, אחד למד - האנרגיה זורמת - אלה שמבינים מכניסים זאת פנימה - הם לומדים ומוסיפים את הבנתם - משתפים את הזרימה הכפולה שוב עם כולם וככל שיותר ישויות יודעות ידע מסוים, כך האנרגיה של ידע מדויק זה נעשית עוצמתית יותר, ידיעה זו מהדהדת באופן עוצמתי יותר בתוך כל אומה ומתקבלת כאמת.

אתם עשויים להרגיש עכשיו כי לא מספיק אנשים מעוניינים לנוע מעבר לתפקוד הישן, "הבטוח" והידוע של מצב ההוויה הנוכחי, עם זאת אלה שעובדים מהר כבר שלחו את הידע איך להתקדם בשדה האנרגיה המאוחד של מציאות המטריקס של אמא כדור הארץ. לכן העובדה על כמה אנשים רבים רוצים להשתנות לא משפיעה על אלה שרוצים לנוע לתוך החדש ולא משפיעה על זרימת הידע לתוך מציאות זו. זה משפיע על מהירותם של השינויים החברתיים שנראים, אבל אף אחד יכול לכפות כול הידע לאלה שרוצים לא ללומדו, או רוצים לא להמשיך, אולי עד שהם מושפעים יותר או לומדים את כל מה שהם צריכים על מנת להגשים את רצונם.

אני יודע שזה עשוי להיות מוזר לפעמים, רצונכם שהתעורר מחדש לעזור לכל האחרים אומר לכם לעשות את כל מה שאתם יכולים כדי לעזור לרומם את האחרים, עם זאת אתם צריכים באמת ולהזכיר לעצמכם כי לכל אחד יש את מטרתו/מטרתה האישיים של הבריאה וצריכים להגשים אותה, ורק לכל אחד מהם לבד יש את הידע של כל מה שהם צריכים כדי לאפשר לעצמם להמשיך. כיוון שאם הייתם מתמקדים יותר מדי על העזרה שאינה מביאה תוצאה צפויה, הייתם מאבדים את האנרגיה האישית שלכם, בנסותכם לשנות את מה שאתם לא יכולים להשפיע עליו בכל דרך.

פשוט הפיצו את אנרגית הלב הנהדרת שלכם לכולם ושתפו את השמחה של הידיעה מבלי לדאוג שמישהו לא יבין או יקבל זאת, כיוון שהם יעשו בוודאי כשהם מוכנים, והתמקדו על תנועתכם ועל כל מה שאתם רוצים עבור עצמכם, כיוון שרק זה הוא הדבר היחיד הבטוח שממשיך להניע את כולם. חולק את אהבתי לכם כולם, חברים יקרים.


SaLuSa

פורסם על ידי דני ב-08:46. 

No comments:

Post a Comment