Thursday, 8 December 2016

Message 13 - Translated in Hebrew


 מסר מספר 13 של SaLuSa  מיום שני 5 בדצמבר 2016

שנת כדור הארץ מסתיימת וכך גם אתם כאומה שלמה מסיימים את ההכנות לתנועתה לכיוון רמת חיים חדשה ומשופרת והבנה והתמודדות בין אחד לשני. אם אתם מסתכלים מסביבכם, אתם עשויים לומר ששום דבר באמת השתנה במשך שנים רבות, עם זאת מקומות רשמיים רבים, רשויות ומנהיגי מדינות רבות עוברים את אותו תהליך ניקוי כפי שעשיתם ברמה האישית. אתם הנעתם את השינוי בכיוון של אהבה ללא תנאי והגדרתם את הנתיב לחיפוש אחר האמת של מקורותיכם והאבולוציה שלכם  ושל ההיסטוריה שבאמת הסתיימה על אמא כדור הארץ.


עכשיו, כל אחד והשלם עומדים לעבור מעבר למה שניתן היה להצהיר כישן, או התקבל והובן. כפי שאתם יודעים כדי להמשיך נדרש לשחרר את מה שלא משרת אותנו יותר,  לכן זה מה שמתרחש גם ברמה הגלובלית. ומה שבאמת מתרחש, יודעים אלה שעובדים בתפקודן של המערכות הגלובליות ויש מידע רב שפשוט לא מסופר לציבור, כיוון שאין צורך לכל אחד לדעת כל פרט, כיוון שאתם כבר עשיתם את חלקכם בשינוי זה בכך שביטאתם את רצונכם לשינוי. אתם יכולים להיות בטוחים כי אלה הפועלים בתפקידים מעין אלה נתמכים על ידי הכול. השינוי הוא פשוט עובד את דרכו לתוצאה הרצויה.


לנו כולנו יש את רצונותינו ורוצים שהם יתגשמו ואתם יודעים שאנו חולקים את אותו חלום של חופש, אחדות וידע הבריאה. יש לי גם את רצוני העוצמתי שלי שמניע את האבולוציה שלי ואת פעולותיי שאני עושה ויודע שהם יתגשמו, כיוון שאני כבר מרגיש את החיבור שהוא כה עוצמתי, ששום דבר יכול לשנות את זרימת אנרגית הבריאה בכל דרך אחרת. אפילו אם הצד האחר עשויה לא להרגיש כה נכון עכשיו, אני מבטיח לה שזה כך. הבינו שהמחשבה גם צריכה להתנקות והבלבול הוא "סימן טוב" של הישן שעוזב גם את המחשבה ויהיה שם שלום בקרוב שוב והאמת שכה רצויה מאוד תזרח החוצה כה יפה ובלי כל ספקות.


אני יכול לשמוע רבים מכם אומרים שזה כה קל עבורנו לא להטיל ספק ולהאמין בכול מה שאנו מתחברים אליו. כן, אין אנו מטילים ספק בכלל, כיוון שאנו מרגישים את האמת בבירור בלבנו ורגילים  לקרוא בבירור את כל הסימנים שניתנים. זה מה שאנו חולקים במסרינו, לכן אתם יכולים להרגיש וללמוד ולהתאמן בהרגשה ולהקשיב ולראות סימנים באופן המועיל ביותר לעצמי. אנו מבקשים לתת לכם השראה תמיד לחפש את האמת שלכם.


SaLuSa.

פורסם על ידי דני ב-11:10. 

No comments:

Post a Comment