Saturday, 3 December 2016

Message 12 - Translated in Hebrew


מסר מספר 12 של SaLuSa  מיום שישי 2 בדצמבר 2016

האמת מתפשטת בכל רחבי העולם האנושי וזה תלוי בכם לקבלה ולהיכנס ביישור עמוק איתה. אם אתם רק מאזינים ולאחר מכן מאפשרים לזה לעבור מבלי לחשוב למעשה על כל המשמעות שהיא נושאת עבורכם, אתם לא משתמשים בכל הכוח החבוי בידע מעין זה. כיוון שהאמת הינה אנרגית התמרה שאינה רק המוטיבציה אלא גם הכלי האפקטיבי בחיפוש אחר הידע של העצמי המוחלט האישי שלכם. חברה כמערכת מורכבת שלמה של חוויות מחוברת עם אנרגיה זו של אמת - מה שמקובל כמבנה הבניין של השלם - ואם ישנם חלק או רבים הרואים ומבינים רמה אחרת של המידע הנישא באנרגיה, הכול מתחיל לנוע לכיוון החדש כשהערוצים עבור זרימת אנרגיה נמרצת יותר נפתחים באמצעות כוח מוחלט של רצונכם המאוד אישי לדעת את האמת.

אם אתם עובדים על קבלתה של האמת, אתם אוטומטית הופכים למיושרים עם זרימת האנרגיה המאפשרת לכם למצוא יותר מאי פעם פרטים נוספים עבור העצמי וחיבורים נוספים לאמת המוחלטת של הבריאה. כולכם הנכם ערוצים שמחוברים הדדית כדי ליצור את התנאים המושלמים עבור הלמידה שלכם בשעה שאתם נמצאים על אמא כדור הארץ וברגע שלמדתם את הכול, לאחר מכן אתם מחוברים באופן אוטומטי למקור אחר של אנרגיה אשר יגדל עם הרגע בו סיום החוויות מתקרב. המשמעות של באופן אוטומטי פשוט מבטא את רצונכם לשינוי ואתם תקבלו את המידע הנחוץ.  זה תמיד כך, אין עיכוב בשליחת מידע זה לתוך המערכת שלכם. אם אתם חושבים שאתם מוכנים ליותר ואתם עדיין לא מקבלים את המידע הדרוש, היו בטוחים שיש עדיין משהו שלא חוויתם או הבנתם כדי שתוכלו לעבד יותר מהאמת. מוחכם רגיל למהר ורוצה לומר לכם שאתם יכולים להמשיך ולמעשה  זה מנוע ממריץ מאוד כדי באמת שתהיו מוכנים, אפילו אם לפעמים אתם תוהים כמה זמן רב זה ייקח והופך אתכם לאי סבלניים.

קבלו את עצמכם כמו שאתם, כיוון שכל החלקים הגלויים ושאינם גלויים של הווייתכם נעשו באופן מושלם, כדי לאפשר לכם להגיע לידע הנדרש ולהתפתח בהתאם לתוכנית.

SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-02:18. 

No comments:

Post a Comment