Friday, 2 December 2016

Message 11 - Translated in Hebrew


מסר מספר 11 של SaLuSa  מיום ראשון 27 בנובמבר 2016

עזרה לאחרים זה דבר מספק ויפה לעשותו וכאשר אתם באמת עוזרים, אתם מרגישים זאת מיד עם זרימת אנרגיה עוצמתית דרך הווייתכם. לפעמים, למרות העזרה הכה רבה לאחרים, אתם עדיין  לא מרגישים שביעות רצון ואתם נוטים לעזור אפילו יותר. כאשר זה מתרחש, המשמעות היא שזו אינה העזרה לאחרים או  האחרים דורשים או צריכים, אפילו אם זה נראה  פשוט הדבר הנכון לעשותו. הם מבקשים עזרה ללא מילים והמשמעות היא ששום דבר פיזי למעשה יעזור להם, אלא מחשבה או פעולה מסוימת תהיה בעלת ערך גדול עבורם.

אני יודע שזה לפעמים קשה מאוד להקשיב לקריאה לעזרה, כאשר ברבים מחייכם אתם מוקמתם בסבל ומצבי צורך והדרך היחידה לעזרה שהיתה זמינה היתה הריפוי של הגוף הפיזי, איסוף דברים בסיסיים להישרדות עבור העצמי ועבור האחרים, לכן קריאה שקטה זו לעזרה נשמעה באקראי עם קולות צורחים קולניים. לכן עכשיו, אלה שזקוקים נוטים לצעוק בקול רם ואלה שיכולים לעזור לא יכולים לשמוע את הקריאה האמיתית וכמובן אני לא מדבר על אנשים אשר זקוקים למקלט ומקום מכובד לחיות בו - אלה בדרך כלל נושאים בשקט את אמונתם ומברכים אתכם כאשר אתם נותנים להם מזון או משהו לכסות את עצמם. למעשה, הם מקשיבים לקריאתכם לעזרה.

כדי להיות מסוגל לשמוע באמת את הקריאה לעזרה ולהיות מסוגל לעזור באופן משמעותי לאחרים, אתם צריכים להבין באופן מלא שעם השמחה האישית מאוד שלכם אתם נותנים לאחרים את המתנה היקרה ביותר של אהבה ללא תנאי. אין אנרגיה יותר עוצמתית אחרת, יותר מרפאה ועוזרת מאשר זו. לפעמים אתם נדרשים לעשות פעולות מסוימות שאחרים עשויים לראותן כאינן אוהבות או לא נחמדות מאוד או ידידותיות או בכול ביטוי שהם עשויים להשתמש, עם זאת אתם יודעים שבלי התנועה אתם לא הייתם משיגים את שמחתכם האישית ולכן זו הדרך הנכונה ביותר לבחור. והאחרים גם יקבלו בדיוק את סוג העזרה לה הם זקוקים, כיוון שהם גם יאפשרו לעצמם להשתחרר מהדפוסים הישנים שלא משרתים יותר את מטרתם.

SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-09:45. 

No comments:

Post a Comment