Saturday, 19 November 2016

Message 9 - Translated in Hebrew


מסר מספר 9 של SaLuSa  מיום חמישי 17 בנובמבר 2016

אהבה זורמת בלי סוף במהלך כל החיים בתוך צורותיה הגלויות או הסמויות בהשאירה מסר קבוע של האמת. נראה כי ישנם מספר רב של מסרים, אשר כל אחד מהם מקושר באופן מושלם לכל בן אדם, עם זאת למעשה המסר הוא רק אחד וכל בן אדם לוקח את כל מה שהוא צריך כדי לעבור דרך האופי האשלייתי של החוויות. אשליה עוזרת לנו להבין באופן מלא את ליבת הבריאה האישית שלנו ומאפשרת לנו לזכות בכול מה שדרוש עבור תנועתנו קדימה עד שאנו משיגים את המצב של אחדות גדולה וגדולה יותר ולאחר מכן אנו נוכל לספוג יותר מהמסר המקורי הראשון. צורותינו צריכות בוודאי גם להשתנות, כשהצורה הקודמת אינה מוכנה לקרוא יותר ממה שעשתה, וזהו הרגע של תנועה לתוך הצורות החדשות של החיים.

זה עכשיו מתרחש, בתלות בכמה מהר אתם משתנים, אתם הוכנתם לצורת השינוי וזו הסיבה מדוע  צורותיכם הנוכחיות גם משתנות. אתם מרגישים שזה לא רק במקומות שיש לכם כמה בעיות, אבל אתם מרגישים זאת גם בחלקי הגוף האחרים, שהיו בריאים ותפקדו בהתאם למטרתם. שינויים קורים באזורי האגן, החזה וגם בתוך ראשכם, שהינו השלב המסכם של כל שינוי - כיוון ששם נמצא כוח הבריאה שלכם ומחשבות המוח המעבדות את האברים. אתם עשויים להרגיש לפעמים כאב או לחץ, אבל אתם בוודאי מרגישים את זרימתה של אנרגיה חמה ומרפאה סימולטנית נעה לתוך מקומות משתנים אלה. שינוי זה הוא הכרחי עבורכם כדי להתרגל לקבלתם של קודים חדשים של המסר אשר יביא אתכם  לשדרוג הסופי של צורותיכם הנוכחיות. כאשר זה מושג, אתם מוכנים להתחיל ללמוד שוב לחיות בגרסה חדשה של צורה אשר מאפשרת לכם להמשיך במסעכם.

זה חלק ממחזור השינוי - הנשמה מוכנה - הלב הולך בעקבותיה וכאשר מוכן - המוח מעבד את השינוי ושוב כשהמוח מסיים את קבלת השינוי, הנשמה נותנת לכם דחף נוסף לשינוי. זה מתרחש בקביעות בכל חלק של הבריאה, בתאים קטנים של צורתכם הפיזית, בגוף הפלנטרי, בגלקסיה וכן הלאה.

לכן, אם אתם מקבלים את השינוי כמו שהוא, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לצפות בתנועות דרככם ובוודאי לנוח מספיק, לאפשר התמרה חלקה ופחות כואבת ככל האפשר.

SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-03:24

No comments:

Post a Comment