Wednesday, 9 November 2016

Message 7 - Translated in Hebrew


מסר מספר 7 של SaLuSa  מיום שני 7 בנובמבר 2016

זה הרבה יותר קל לסלוח לאחרים מאשר לעצמי של האדם. הסיבה היא שאתם רואים ומרגישים  כי מגיע לאחרים סליחה, כיוון שאתם הייתם רגילים לחוש את כולם מבחוץ, החוש שנכנס עמוק בפנים כמעט אבד לגמרי, הערך היחיד  שמדדתם את עצמכם היה רק הטוב-לב  שמראים לאחרים.
טוב-לב לעצמי לא היה דרוש כי נראה שהוא לא משפיע על מחשבותיהם של אחרים ורגשותיהם אליכם. עם זאת, כדי  להשיג חופש מלא של ההוויה, נדרש לזכות בחוש הערך העמוק ביותר של עצמכם בהתבסס על הידיעה וההבנה של האדם על אחד מהחוקים האוניברסאליים שלנו - כמו שבפנים כך זה בחוץ; כמו שזה גבוה כך זה נמוך או במילים אחרות כמו שזה בשמיים כך זה על פני האדמה - המשמעות היא שאינכם יכולים לאהוב באמת אחרים אלא אם אתם באמת אוהבים את עצמכם. לאחר שאתם מסיימים עם הניקוי של כל "החומר הישן", הבנה נחוצה זו תגיע פשוט לתוך מוחכם עם מסר חזק ודחוף מאוד  כי אתם צריכים לתת תוקף לכוחה של אהבתכם את עצמכם.

לפעמים, אתם עשויים לחשוב שהניקוי לא יסתיים לעולם וכאשר רק סוגיה אחת נפתרת, מגיעה אחרת בעוצמה אפילו גדולה יותר. אתם צריכים להיות סבלניים עם עצמכם, כיוון שחיים רבים עברו עד שהייתם יכולים לעשות את עיבוד התובנה הרגיל אשר צריך לקרות ממש לאחר כל חוויה. אין אתם צריכים לדאוג, הסוף נמצא  בטווח ראייתכם, כיוון שכוונותיכם ורצונותיכם נעשים עוצמתיים יותר עם כול חוויה שנסגרת ומובנת. ככל שאתם מנקים יותר את עצמכם, כך קל יותר עבורכם למצוא במהירות את האמת הנחבאת בשיעוריכם החיים. עם הגידול במהירות תנועתכם ועם החיים הרבים שחוויתם שוב את אותם השיעורים, אין כה הרבה סוגיות שבאמת נותרו.
אני מאחל לכם כולכם שתמצאו את הכוח להסתכל אל עצמכם בפעם הראשונה רק עם אהבה עמוקה ותשומת לב כפי שאתם רגילים להסתכל על אחרים ובפעם הבאה זה יהיה קל יותר ובפעם לאחר מכן זה יהיה אפילו קל יותר, עד שתגלו שהבנתם את המשמעות האמיתית של אהבה לעצמי. מבורכים אתם חבריי היקרים ואוהב את כולכם.

SaLuSa.

פורסם על ידי דני ב-15:43. 

No comments:

Post a Comment