Wednesday, 2 November 2016

Message 5 - Translated in Hebrew


מסר מספר 5 של SaLuSa  מיום 31 באוקטובר 2016

כמה פעמים אתם צריכים לחשוב על משאלה מסוימת שתתקיים? כן, תשובה ראשונה תהיה רק מחשבה אחת הכרחית כדי לראות שמשהו מתרחש - אלה הן משאלות "קטנות" שפשוט רק מוכיחות שכוח הבריאה שלכם עובד. לאחר מכן ישנן משאלות "גדולות" שצריכות יותר מהאנרגיה שלכם כדי להיות מוגשמות - אלה הן משאלות בעלות חשיבות גדולה לכם, שינויים בדרך חייכם, שינויים של גופכם הפיזי, שינויים במערכות יחסים במשפחה - אלה מוגשמות ברגע שאתם נחושים באופן מלא כי בעיה מסויימת תיפתר. משאלות אלה, לפעמים, לוקחות זמן רב יותר - אולי במקרים מסוימים, שנים - להיברא בהצלחה לתוך מציאות חייכם. הסיבה לכך היא כי ברגע שאתם סוגרים בעיה אחת שחשבתם שזו היתה הסיבה, בעיה אחרת מופיעה כך שהיא קשורה באופן שווה למשאלה העוצמתית שאתם מרגישים כי תוביל אתכם לתוך חיים קלים יותר, מלאים עם יותר אהבה ושמחה וזה יהיה קל יותר עבורכם להמשיך לרמה הבאה. משאלות אלה יוצרות תהליך מורכב של השינוי שלכם, כך שהן דורשות עבודה רבה כדי לראות את השינוי הכללי של הוויhתכם.

ברגע שהצלחתם בכל המשאלות שהוזכרו קודם לכם, יגיעו אלה המשאלות היקרות והמוערכות ביותר שאתם מחזיקים כה עמוק בפנים, כך שלא משנה מה שמתרחש הן עדיין נשארות שם, בטוחות וממתינות לרגע המושלם כדי להופיע במוחכם בשנית.  אולי כאשר חשבתם עליהן הן לא היו אמיתיות, הן היו רק אשליות של מוחכם המתעורר או הן היו פשוט שם כדי לעזור לכם להתגבר על בעיות קשות באמת בחייכם. עם זאת, יקרים, הן מהוות את האמת, הן מהוות את האמת שלכם, הן מהוות את החלקים המקודשים ובעלי ערך ביותר של הוויhתכם.

כיוון שמשאלה היא אנרגיhת הבריאה ששומרת עליכם בתנועה, קוד מסוים באורכם הקורן שלמעשה מנחה אתכם להגשמה של גורלכם. לכן, אל תהיו מופתעים שמשאלות אלה נמצאות כאן בשנית עבורכם כדי להשתמש בכוחכם הגדול יותר עליהן, כדי לקבל גם את הגשמת משאלות אלה. וזה מה שחייב להיעשות, שאתם תגלו בערך עכשיו....

SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-09:50

No comments:

Post a Comment