Friday, 25 November 2016

Message 10 - Translated in Hebrew


מסר מספר 10 של SaLuSa  מיום חמישי 23 בנובמבר 2016

השינויים המתרחשים צריכים בתחילה להתקבל על ידכם ולאחר מכן הם יכולים להיות מותמרים למציאות חייכם, כיוון שהם מגיעים מרצונכם ומתשוקתכם לשנות את עצמכם.  השינויים העולמיים אינכם מנותקים מכם, הם לא תלויים במישהו אחר או במשהו אחר, הם קשורים באופן הדוק לאופן בו אתם מקבלים את השינויים הפנימיים.

התרגלתם לנוע מהר מאוד בכל אחת מחוויות חייכם האחרונות ונלחצתם על ידי הזמן, לא היה לכם רגע כדי לקבל ולהרהר על כל השינויים שעברתם.  עכשיו זה עשוי להרגיש מוזר שאתם נדרשים לקבל באמת את כל מה שקורה לכם. זוהי דרך של האטת העומס בתוך מוחכם וקבלת מספיק מרחב למחשבות העוצמתיות החדשות שמגיעות כדי לברוא שוב דרך ללבכם. חייב להיות ישור בין עצמכם לבין השינוי, כיוון שהוא משפיע לאחר מכן על זרימת אנרגית הבריאה לתוך מוחכם. אם אינכם בטוחים לגבי השינוי זה גם יופיע במוחכם כמחשבות של בלבול או דאגות. מה יכולים אתם לעשות אם יש לכם ספקות לגבי המוכנות העצמית או לגבי המגבלות בגין השינוי? פשוט שאלו את עצמכם מה גורם לכם להרגיש באי נוחות לגבי השינוי וגם התשובה תהיה פשוטה מאוד, כיוון שאם לא הייתם מוכנים לשינוי, הוא לא היה מונח בפניכם כדי אפילו להרהר עליו.  באמת אין קשיים בתשובה, אתם צריכים רק לקבל את האמת הפשוטה.

כן, האמת היא תמיד פשוטה, אין שינויים מפתיעים באופן ההגעה לידע, זה רק חבוי מאחורי השכבות הישנות של חוויותיכם שלא נוקו, לכן ברגע שאתם מתחילים לנקות אותן, האמת תהפוך לגלויה ואתם תצטרכו להתכונן לראות זאת בדרך שזה זה. עבור חלק זה עשוי להיות שוק, עבור חלק זה עשוי להרגיש מוזר בפנים, עבור חלק המשמעות תהיה לשאול את מטרתם קיומם, ולכן מכינים אתכם צעד אחר צעד כדי לגלות את כל הסודות החבויים של קיומכם האישי ואת הקיום כקהילה על אמא כדור הארץ.

SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-01:46. 

No comments:

Post a Comment