Friday, 28 October 2016

Message 4 - Translated in Hebrewמסר מספר 4 של SaLuSa  מיום 27 באוקטובר 2016

עבודה על הסוגיות העמוקות של העצמי היא לפעמים קשה מאוד עבור כל אחד מאתנו.  אנו חושבים וגם מרגישים שלאחר הבנתה של סוגיה מסוימת, זה מתנקה ולמעשה זה עשוי לא להיות כך. אין אנו יודעים מראש כמה זמן ארוך זה ייקח או כמה מאמץ רב עלינו להשקיע בהבנה ובשחרור של סוגיה, הדבר הבטוח היחיד הוא שאנו רוצים להבין וללמוד. לכן, אל תתפלאו או תכעסו על עצמכם אם סוגיה כלשהיא עדיין צריכה את תשומת לבכם ואתם חווים משהו לא נעים שוב ושוב לאחר תקופה מסוימת של זמן. למעשה, זה סימן טוב עבורכם ששכבה נוספת של סוגיה חשובה זו מוכנה לניקוי.

כל אחד מכולנו יש לו/לה את דרכיו האישיות להתמודד בסוגיות מעין אלה, כך שאין שיטה כללית שניתן ליישמה על הכול. ישנה רק את אותה תוצאה לכולם וזו היא התובנה. תובנה היא החלק הסופי של תהליך הלמידה הכולל. זה הכרחי לכולנו לקבל עובדה זו, כאילו חלק חושבים או מרגישים שאין ידיעה שימושית שניתן ללמדה מחוויה מסוימת, הם לא יכולים לנוע מעבר לחזרה על אותה חוויה שוב, לכן הם לא יכולים לנוע לחופש מושלם ולהגשמתו של נתיב החיים שהוגדר עבור גלגול זה.

בתהליך זה, זה חכם לא לשאול אחרים המעורבים אתכם בסוגיה מסוימת לגבי מחשבותיהם או לגבי פעולות שהם עשו. כיוון שהאחרים המעורבים הם - אפילו שזה לא נראה שזה כך בכלל - ראי מושלם עבור עצמכם. לכן, אם אתם רוצים להבין באופן מלא, אתם צריכים לשאול את השאלה מדוע רק את עצמכם. לפעמים, זה קשה, במיוחד עם חוויות הדורשות הרבה מתשומת לבכם, עם זאת אתם כולם יכולים לסיים ולסגור כל חוויה שחייתם ולהשיג את התובנה.

בבקשה, אל תשכחו שאתם לא נמצאים לבד בזה, כיוון שהתובנה שאתם משיגים היא התובנה שאנו כולנו נחלוק. מדריככם שמחים מאוד לסייע לכם, ואם אתם עדיין לא בטוחים את מי לשאול או לדבר אתו, פשוט  ראו את הסימנים שמדריככם נותנים לכם. מאחל לכם כולם חיפוש מוצלח מאוד.


SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-07:45. 

No comments:

Post a Comment