Wednesday, 26 October 2016

Message 1 - Translated in Hebrew


מסר מספר 1 של SaLuSa  מיום 19 באוקטובר 2016

אחים ואחיות יקרים, איך זה מרגיש ממש עכשיו? השינויים שצפיתם שיתרחשו ולא קרו, השינויים שלא צפיתם בכלל ועם זאת הם כאן, גלויים או לא, בתוך או מחוץ לכם - האם אתם יכולים לקבל אותם? יכולים אתם להמשיך עם חייכם, יכולים אתם להתאים את חזונכם, תוכניותיכם? האם הבנתם  שחלק אחר של חווית ההתעלות האנושית שלכם נגמר?

עכשיו כאשר אלה אשר המשיכו לעבוד על הניקוי והשינוי האישי שלהם עשו זאת עבודה קשה מאוד לשחרר את כל האנרגיות הישנות, אשר הן באמת צורך להמשיך הלאה ולהיות מסוגלים להתאים לאנרגיות החדשות יכולים לשאול מה לעשות בהמשך? מדוע אתם עדיין כאן, מה עדיין מחזיק אתכם בתוך מציאות זו? שאלה זו עשויה להיענות בפשטות בכך שנומר שאתם לא סיימתם את כל המשימות שתכננתם עבור עצמכם בחיים אלה. אני יודע שזה לפעמים קשה מאוד רק להיות בתוך תדר זה, כאשר אתם יודעים שמשהו יפה, הרמוני ואוהב יותר קיים במקום כלשהו ב"זמן ומרחב" שונים. מראים לכם בחלומותיכם, במדיטיציות שלכם ובחזיונות שלכם את תדר החיים האוהב כיוון שאתם צריכים להתכונן לכך וזה עוזר מאוד לכם ולאחרים להמשיך עם עבודתכם.

מתי מגיע הזמן - הרגע הנכון - עבורכם לעזוב את חווית החיים הנוכחית שלכם, אתם צריכים להיות מוכנים לחדש. אף פעם אל תטילו ספק שאתם נמצאים במקום ובזמן המדויקים עם מטרה מסוימת וכאשר אתם זוכים בחוויה הדרושה, חייכם עשויים להשתנות במהירות. לא כל אחד רוצה  את השינוי המהיר, כיוון שזה יכול ליצור כמה הרגשות של אי נוחות או פחד וזו הסיבה מדוע לכל הוויה יש את המהירות שלה. זו הסיבה מדוע אתם לא רואים אנשים רבים עוזבים בפתאומיות את החוויה הארצית. אלה אשר עזבו כבר עשויים לרצות לחזור, פשוט להמשיך  לנוע בשלמות לתוך האור. חלק לא יחזרו, כיוון שהם יהיו מוכנים לנוע לתוך החוויות החדשות.

כן, אתם כולכם מתמירים את חווית חייכם גם גלובלית, כיוון שאתם שיניתם את הדרך בה אתם פועלים, רואים, מרגישים ומתקשרים אחד עם השני ולא מתחברים לסיפורים של פחד, שעדיין מופצים, או לפחות חלק עדיין רוצים להפיצם כאמת. עם זאת כשאתם יכולים לראות את מרבית האנשים, לא משנה כמה רחוק הם נמצאים בתהליך ההתעוררות האישי שלהם, אפילו שהם לא מאמינים באמצעי התקשורת עכשיו. הלכו אחר נתיב חייכם וזה ינחה אותם בצורה מושלמת לאמת המוחלטת האחת של קיומכם האישי והאנושי.

אני שמח לדבר אליכם שוב וזה התענוג שלי לשתף את כולם בחוכמתי כדי לעזור לכם להקל על תהליך התעוררותכם.

 SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-0903.

No comments:

Post a Comment